College nieuws

nieuws en nieuwtjes

Europese rekenkamer: Voedselveiligheidssysteem van de EU is te ambitieus!

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer is het systeem van de EU voor de bescherming van consumenten tegen chemische gevaren in levensmiddelen momenteel te ambitieus, hoewel het een solide basis heeft en wereldwijd in acht wordt genomen. De Europese Commissie en de lidstaten hebben de mogelijkheden niet om

Lees meer ...