College nieuws

nieuws en nieuwtjes

Europese rekenkamer: Voedselveiligheidssysteem van de EU is te ambitieus!

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer is het systeem van de EU voor de bescherming van consumenten tegen chemische gevaren in levensmiddelen momenteel te ambitieus, hoewel het een solide basis heeft en wereldwijd in acht wordt genomen. De Europese Commissie en de lidstaten hebben de mogelijkheden niet om

Lees meer ...

“Wat heeft de burger eraan?”

Dat was de centrale vraag in de nieuwjaarsrede van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen voor Vide, de beroepsvereniging van toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren.

Volgens de ombudsman kunnen toezichthouders, net als hijzelf, niet volstaan met het afleveren van een rapport. Zij moeten aandacht hebben voor de vraag wat zij willen bereiken en

Lees meer ...