College nieuws

nieuws en nieuwtjes

Kort verslag van het mini-symposium van het 95 jarige bestaan van Het College.

Op 28 augustus 2019 kwamen bijna 50 actieve en senior-leden in Wageningen samen om daar het 95-jarig bestaan van ons College een mini-symposium bij te wonen.

In naam moge het een mini-symposium heten, qua organisatie en inhoud was het dat zeker niet.Het bestuur had met de werkgroep zich van zijn beste kant laten zien.

De aftrap werd gedaan door Riny Denissen en na zijn korte inleiding, waarin hij

Lees meer ...

Structuur slachthuiskeuring met KDS blijft

Landbouwminister Carola Schouten wil de huidige structuur voor de keuringen in slachthuizen voortzetten.
Ze wil het contract tussen de NVWA en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) op korte termijn vernieuwen en daarbij aanpassen met de adviezen die voortkomen uit het onderzoek naar het functioneren van het KDS, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Verbeterpunten
Schouten heeft na een aangenomen Kamermotie onafhankelijk onderzoek laten doen naar verbeterpunten

Lees meer ...